ІС-ШАРАЛАР

КҮН ТӘРТІБІ МЕН ХАТТАМАЛАР

КЕҢЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІ

  • мектеп қызметінің оқу, ғылыми, тәрбие, ұйымдастыру және басқа да маңызды мәселелерін қарастырады;
  • ағымдағы оқу жылына мектептің ғылыми және әкімшілік бөлімшелерінің стратегиялық даму жоспарын және жұмыс жоспарын бекітеді, олардың орындалуын талдайды;
  • мамандарды даярлаудың, мамандандырудың жаңа мамандықтарын (бағыттарын) ашу бойынша ұсыныстарды қарайды, негізгі білім беру бағдарламаларының жобаларын қарайды, оларды бекіту, негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыруды жалғастыру, жұмыс оқу жоспарларына түзетулер енгізу туралы шешім қабылдайды;
  • мектеп департаменттерінің директорлары лауазымына сайлануды ұсынады, оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарына конкурстық іріктеуді жүргізуді және оларға ғылыми атақтар беруге ұсыныстар шығаруды жүзеге асырады;
  • студенттердің аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелерін қарастырады, оқу үдерісін ұйымдастыру сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар қабылдайды;
  • студенттердің бітіру біліктілік жұмыстарының тақырыптарын, мемлекеттік емтихандар бағдарламаларын бекітеді, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының есептерін талдайды, мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағаларының есептерінде белгіленген кемшіліктерді жою бойынша түзету және алдын алу іс-шараларының жоспарын бекітеді;
  • докторантураға түсуді ұсынады;
  • басқа сұрақтар.

МЕКТЕПТІҢ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Кеңес төрағасы-Буянский С. Г., з.ғ. к., декан

Төраға орынбасары — Алтынбекқызы А., Ph.D.

Жауапты хатшы-Бұланбаева А.

Кеңес мүшелері:

Деканның даму жөніндегі орынбасары -Курмангали М., Ph.D.

«Құқық» ғылыми-білім департаментінің директоры — Сулейманов А. Ф., з.ғ. д., профессор

Еуразиялық экономикалық-құқықтық зерттеулер орталығының директоры — Шенин А., т. ғ. к.

Академиялық ұтқырлық және аккредиттеу бөлімінің бастығы – Л. Крылов, LL.M.

Студенттік ғылыми кеңес төрағасы-

Алимбаев Ж.